A habosbabos.hu weboldalt üzemeltető Vesterra Bombe Kft. (2651 Rétság, Zrínyi Miklós utca 24-26., adószám: 27330410-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-011035), mint Üzemeltető, a jelen általános szerződési feltételek szerint biztosítja a weboldalon elérhető szolgáltatásait a weboldalon regisztráló vállalkozások (Szolgáltatók) részére.

1. Fogalmak

 • Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a habosbabos.hu weboldalon házasodni tervező személyként („Pár”-ként) regisztrál. Felhasználónak minősül továbbá minden olyan természetes személy, aki a habosbabos.hu weboldalra regisztráció nélkül ellátogat.
 • Szerződés: a jelen Általános Szerződési Feltételek, mely az Üzemeltető és a Szolgáltató között jön létre.
 • Szolgáltatás: az Üzemeltető által a Weboldalon a Szolgáltató részére nyújtott szolgáltatások összessége.
 • Szolgáltató: minden olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 4. pontja szerinti vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó), aki az általa nyújtott, a házasságkötéshez kapcsolódó (vagy a habosbabos.hu weboldalon népszerűsített más) szolgáltatás habosbabos.hu weboldalon történő bemutatása és népszerűsítése céljából a habosbabos.hu weboldalra a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Szolgáltatóként regisztrál, és regisztrációját az Üzemeltető befogadja, és a szolgáltatási csomaghoz kapcsolódó szolgáltatási díjat az Üzemeltetőnek kifizette.
 • Üzemeltető: a habosbabos.hu weboldalt üzemeltető, a jelen Általános Szerződési Feltételek fejlécében szereplő vállalkozás.
 • Weboldal: az Üzemeltető által működtetett habosbabos.hu weboldal.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A jogviszony létrejötte

A jogviszony a felek között akkor jön létre, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 • a Szolgáltató szabályszerűen regisztrál a Weboldalon
 • az Üzemeltető a regisztrációt elfogadta és visszaigazolta
 • a Szolgáltató megfizette az első szolgáltatási díjat és
 • az Üzemeltető a Szolgáltató fiókját a szolgáltatási díj megfizetését követően aktiválta.

A habosbabos.hu weboldalra látogatók Felhasználóként vagy Szolgáltatóként regisztrálhatnak. A weboldal regisztráció nélkül is látogatható és böngészhető, továbbá egyes funkciói regisztráció nélkül is igénybe vehetőek. Regisztráció nélkül a felek között Szerződés nem jön létre.

2.2. A regisztráció feltételei

A Szolgáltató a regisztrációt csak akkor tudja elvégezni, ha

 • elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el a benne foglaltakat, valamint
 • kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, és hozzájárul az Üzemeltető számára megadott személyes adatok kezeléséhez
 • kijelenti, hogy az általa képviselt vállalkozás képviseletére jogosult.

2.3. A regisztráció során közölt adatok, a felhasználói profil

A Szolgáltató a regisztrációval a következő adatait adja meg:

 • e-mail cím
 • amennyiben gazdasági társaság képviseletében regisztrál, a gazdasági társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
 • amennyiben egyéni vállalkozóként regisztrál, a vállalkozás székhelye, adószáma.

A regisztráció során a Szolgáltató köteles bejelölni az általa nyújtott szolgáltatások kategóriáját. A Szolgáltató egy kategóriában tud regisztrálni. Amennyiben a Szolgáltató több kategóriában kíván a Weboldalon népszerűsíteni, úgy kategóriánként kell a regisztrációt elvégeznie, és a kiválasztott díjcsomagot megfizetnie.

A Szolgáltató a regisztrációt követően további adatokkal egészítheti ki profilját (fénykép, mobil telefonszám stb…), valamint a Szolgáltatói fiókjához csatolhatja közösségi oldalakon szereplő profilját. A jelen pontban említett adatok megadása a regisztrációhoz, illetve a Szolgáltatások igénybevételéhez nem kötelező.

A Szolgáltató a Weboldal használatakor az e-mail címével tud a fiókjába belépni és a Szolgáltatásokat igénybe venni.

A regisztráció során a Szolgáltató hozzájárulhat, hogy az új tartalmakról és ajánlatokról az Üzemeltető hírlevélben értesíti. A hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező, és arról a Szolgáltató bármikor leiratkozhat.

2.4. A regisztráció elfogadása ás visszaigazolása

A regisztrációt követően az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a Szolgáltató vállalkozásának adatait, és amennyiben megállapítja, hogy az adatok valótlanok, a regisztrációt megtagadhatja.

Amennyiben az Üzemeltető a regisztrációt nem tagadja meg, a Szolgáltató által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolást küld, egyben megküldi a Szolgáltatónak az Üzemeltető által generált jelszavát. Az Üzemeltető javasolja e kezdeti jelszó módosítását, melyet a Szolgáltató a későbbiekben is, bármikor jogosult módosítani. Ha a Szolgáltató elfelejtette a jelszavát, akkor kérésére az Üzemeltető az e-mail címére küld egy üzenetet, amelynek a segítségével új jelszót állíthat be magának.

2.5. A Szolgáltató fiókjának aktiválása

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a fiókját az Üzemeltető a szolgáltatási díj megfizetését követően aktiválja, a számla összegének jóváírását követő 24 (huszonnégy) órán belül.

3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások, díjcsomagok

Az Üzemeltető biztosítja azt az online platformot, ahol a Felhasználók a Szolgáltatókat fellelhetik, a Szolgáltatókkal kapcsolatba léphetnek.

Az Üzemeltető az alábbi, csomagokban elérhető Szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltatók részére.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kifizetett szolgáltatási díjat sem részben, sem egészben, akkor sem kérheti vissza, illetve nem követelheti annak jóváírását, ha nem használta ki az adott csomagba tartozó valamennyi, az Üzemeltető által lehetővé tett Szolgáltatást.

3.1. Alapszolgáltatások („Basic” csomag)

Az Üzemeltető az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja, mely Szolgáltatások tehát valamennyi Szolgáltató részére elérhetőek, és amelyek díját a Basic csomag szolgáltatási díja tartalmazza:

 • Bemutatkozó szöveg feltöltése
 • Képgaléria feltöltése (5 db képpel)
 • Videó feltöltése: bemutatkozó videó beágyazása a Youtube vagy a Vimeo felületéről
 • Naptár funkció
 • Üzenetek (chat-funkció)
 • Térkép (a Szolgáltató székhelyéről)
 • Telefonszám megjelenítése (mobil és vezetékes)
 • E-mail megjelenítése
 • A Szolgáltató weboldalának közvetlen linkje
 • A Szolgáltató közösségi oldalainak elérhetőségei (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter)

Naptár funkció: alkalmas arra, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elérhetőségét naprakészen vezesse, és ez az elérhetőség a Felhasználók számára is látható, kereshető.

Üzenetek (chat-funkció): a Felhasználók és a Szolgáltatók közötti kommunikáció a habosbabos.hu weboldalon keresztül elérhető „Üzeneteim” chat-falon, azaz az Üzemeltető közreműködésével jön létre. A Felhasználó és a Szolgáltató az Üzemeltetőn keresztül történt kapcsolatfelvétel után jogosultak egymást követlenül is felkeresni (telefonon, e-mailben). Az üzenetváltások során a Szolgáltatónak lehetősége van ajánlatot adni, a Felhasználóknak pedig lehetőségük van azt elfogadni vagy visszautasítani. Amennyiben egy ajánlat elfogadásra kerül, úgy a Felhasználó privát adatlapján az összeg automatikusan megjelenik a “Költségvetés” számlálóban.

3.2. „Pro” Csomagba tartozó Szolgáltatások

Amennyiben a Szolgáltató a Pro Szolgáltatás-csomagot választja, úgy a 3.1. pontban foglaltakon túl az alábbi Szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • további 5 kép (tehát összesen 10) feltüntetése a képgalériába
 • évente 1 Facebook poszt
 • évente 1 Instagram poszt

3.3. „Prémium” csomagba tartozó Szolgáltatások

Amennyiben a Szolgáltató a Prémium Szolgáltatás-csomagot választja, úgy a 3.1. pontban foglaltakon túl az alábbi Szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • további 15 (tehát összesen 20) kép feltüntetése a képgalériába
 • évente 3 Facebook poszt
 • évente 3 Instagram poszt
 • készen kapott cikk közlése évente egy alkalommal
 • Roadblock banner
 • főoldali kiemelés.

3.4. Az Üzemeltető által nyújtott, egyedi megállapodáson alapuló szolgáltatások

Az Üzemeltető a fenti, csomagokban nyújtott Szolgáltatásain túl további, egyedi Szolgáltatások nyújtására is jogosult, a Szolgáltató megrendelése alapján.

Ezekre az egyedi Szolgáltatásokra vonatkozó – szintén a jelen ÁSZF-en alapuló – Szerződés tartalmát az Üzemeltető ajánlata és a Szolgáltató ajánlatot elfogadó nyilatkozata (megrendelése) határozza meg, melyet írásban (a felek ettől eltérő rendelkezése hiányában e-mailben) rögzítenek a felek.

A Szolgáltató az egyedi Szolgáltatást – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás díjának megfizetését követően kezdi meg.

3.5. Az Üzemeltető egyéb kötelezettségei

Az Üzemeltető köteles az Weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal, magas szintű informatikai biztonság mellett működtetni, és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a Szolgáltatók és Felhasználók fiókjaihoz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltató fiókját feltörték, vagy ahhoz illetéktelen személy hozzáférése valószínűsíthető, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

4.1. Díjfizetési kötelezettség

A Szolgáltató a regisztrációval vállalja a szolgáltatási díj megfizetését.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásokat a jelen Általános Szerződés Feltételek mellékletét képező, mindenkori „Csomagok”-táblázatban [https://habosbabos.hu/csomagok] rögzített, éves szolgáltatási díjak ellenében nyújtja. Az Üzemeltető a Díjcsomagokat egyoldalúan bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítás értelemszerűen nem érinti a már kifizetett díjakat.

A 3.4. pontban meghatározott egyedi Szolgáltatások díját a felek egyedi megállapodása határozza meg.

Az Üzemeltető a sikeres regisztráció elfogadásával és annak visszaigazolásával (ld.2.4. pont) egyidejűleg megküldi a Szolgáltatónak az általa választott díjcsomaghoz tartozó éves szolgáltatási díjról – online számlázó programon keresztül – kiállított számlát.

A Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj összegét a számlán feltüntetett adatok szerint az Üzemeltető részére átutalni, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.

4.2. A Szolgáltató adatlapja

A Szolgáltató a fiókjának aktiválását követően tudja szerkeszteni a Felhasználók számára megjelenő adatlapját vagy módosíthatja a már előzetesen az Üzemeltető által felvitt adatait.

A Szolgáltató köteles a regisztráció, valamint a Felhasználókkal való kommunikáció során valós adatokat, információkat feltüntetni, közölni magáról, a vállalkozásáról. A Szolgáltatónak tilos az Üzemeltetőt vagy a Felhasználókat megtéveszteni, a Szolgáltató szolgáltatásáról, személyéről, tevékenységéről valótlant állítani.

A Szolgáltató kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltöltött, az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott képek és videók, egyéb tartalmak nem képezik harmadik személyek oltalom alatt álló szellemi tulajdonát (pl. szerzői művek, védjegyek stb.), vagy amennyiben oltalom alatt állnak, úgy azok felhasználására a tulajdonostól felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy bármely, a Szolgáltató által feltöltött tartalom harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sérti, a jogsértő tartalmat azonnal eltávolítja. Az Üzemeltető köteles erről az intézkedéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a Szolgáltató ismét megszegi e kötelezettségét, az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (7.3. pont). Az Üzemeltető jogosult ugyanígy eljárni abban az esetben is, ha a jogsértés olyan súlyos, hogy a jogviszonyt a Szolgálatóval a továbbiakban nem kívánja fenntartani.

4.3. A Szolgáltató szolgáltatásai

A Szolgáltató vállalja, hogy a Weboldalon népszerűsített szolgáltatásait mindenkor a legjobb tudása alapján nyújtja, és megtesz mindent azért, hogy a szolgáltatásával, vagy az azzal kapcsolatos kommunikációjával az Üzemeltető jogos gazdasági érdekeit, jó hírnevét ne sértse, ne veszélyeztesse. A Szolgáltató e vállalását annak ismeretében teszi, hogy az alacsony színvonalú szolgáltatás, helytelen kommunikáció rossz fényt vethet az Üzemeltetőre, tekintettel arra, hogy a Felhasználók a Szolgáltatót az Üzemeltetőn keresztül ismerik meg.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-be ütköző tevékenysége esetén az Üzemeltető kártérítési igénnyel léphet fel ellene.

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások lényeges tulajdonságaival, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegével, a teljesítés egyéb lényeges feltételeivel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint eleget tesz.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Felhasználótól érkező ajánlatkérés nem kötelezi a Felhasználót a szolgáltatás megrendelésére. A Szolgáltató tudomásul veszi továbbá azt, hogy amennyiben a Felhasználó elfogadja az ajánlatát, – a felek ellenkező megállapodása hiányában – az ajánlatban megadott ártól, illetve az ajánlatban rögzített feltételektől a későbbiekben nem térhet el.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa vállalt szolgáltatás tárgyában a szerződés közte és a Felhasználó között közvetlenül jön létre, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyban az Üzemeltető semmilyen szerepet nem tölt be, nem minősül közvetítőnek vagy kezesnek. A Szolgáltató a szolgáltatása díját kizárólag a Felhasználótól követelheti.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az adatlapján a Felhasználó értékelést hagyhat, melyre egy alkalommal, sértő megnyilvánulásoktól mentes választ adhat.

4.4. A Naptár funkció használata

A Szolgáltató köteles a Naptár funkciót naprakészen használni. Ennek keretében köteles a Felhasználókkal, vagy saját, a Weboldalon kívül megismert ügyfeleivel kötött megállapodásai alapján foglalt napokat, időpontokat foglaltként, a tárgyalás alatt álló időpontokat függőben lévőként jelölni. Úgyszintén foglaltként kell jelölni azokat az időpontokat, amelyekre a Szolgáltató nem vállal megbízást.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Szolgáltató a Naptárban a foglalt, illetve függőben lévő napokat/időpontokat nem vezeti naprakészen, az Üzemeltető figyelmezteti a Szolgáltatót.

Amennyiben a figyelmeztetésnek nem tesz eleget, vagy ismét megszegi e kötelezettségét, az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (7.3. pont).

4.5. A Szolgáltató kommunikációja

Amennyiben az Üzemeltető – akár maga, akár a Felhasználó panasza alapján – észleli, hogy a Szolgáltató Felhasználóval való kommunikációja nem felel meg a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, mert az jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy ha a Szolgáltató a Weboldal vagy az Üzemeltető rossz hírét kelti vagy az Üzemeltető megítélése szerint a Szolgáltató Weboldalon, vagy máshol közölt, de a Weboldallal vagy a Weboldal Felhasználójával kapcsolatos hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Szolgáltató Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. Az Üzemeltető köteles erről az intézkedéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a Szolgáltató ismét megszegi e kötelezettségét, az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani (7.3. pont). Az Üzemeltető jogosult ugyanígy eljárni abban az esetben is, ha a jogsértés olyan súlyos, hogy a jogviszonyt a Szolgálatóval a továbbiakban nem kívánja fenntartani.

5. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések

A Weboldalra, mint számítógépi programalkotásban megnyilvánuló szerzői műre vonatkozó valamennyi vagyoni szerzői jog jogosultja az Üzemeltető. Az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával feljogosítja a Szolgáltatót a Weboldal használatára. A Szolgáltató nem jogosult a Weboldalon átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni, kódjait visszafejteni.

A Weboldalon található tartalomra (leírás, kép, video, grafika, ábra stb.) vonatkozó valamennyi szerzői vagyoni jog jogosultja az Üzemeltető. E tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Weboldal címe és a habosbabos.hu grafikai megjelenítése védjegyoltalom alatt áll, annak használatára kizárólag az Üzemeltető jogosult.

Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés stb.) esetén az Üzemeltető jogosulttá válik a polgári jogi, valamint a büntetőjogi következmények érvényesítése iránt a megfelelő eljárások megindítására.

6. Adatkezelés

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Szolgáltató által – akár a regisztráció alkalmával, akár a Weboldal használata során a későbbiekben bármely formában – megadott személyes adatokat (ideértve a Felhasználóktól a Szolgáltató által bekért felhasználói információkat is) az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy megismerte az Üzemeltető mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját (amely időről időre változik), amelynek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető részére a regisztráció során vagy a felhasználói fiók kezelése során bármikor átadásra kerülő adatai a Szolgáltatás nyújtása érdekében felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a Szolgáltató tekintetében azonosítást nem végez, továbbá bármely, az Üzemeltetőnél kezdeményezett, jelen Szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során az Üzemeltető kizárólag a Szolgáltató által megadásra kerülő adatok és az Üzemeltető rendszereiben szereplő adatok egyezőségét vizsgálja.

7. Az Üzemeltető felelősségének korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségével, költségével, a szolgáltatásai elérhetőségével és az esetlegesen felmerülő nézeteltérésekkel kapcsolatban, mindezekért a kizárólag a Szolgáltató a felelős.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználó teljesítéséért. A Szolgáltató nem jogosult az Üzemeltetőtől követelni a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét bármely, a Felhasználó által a Szolgáltatónak fizetendő összegért, különösen, de nem kizárólagosan díjért, kötbérért, előlegért, kártérítésért, bánatpénzért.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Szolgáltatóval kapcsolatban tett értékelésért, vagy bármely más, a Szolgáltatót érintő kijelentésért, minősítésért. A Szolgáltató nem jogosult az Üzemeltetőtől a Felhasználó kommunikációja, értékelése, vagy bármely más megnyilvánulása miatt kártérítést vagy bármely más követelést támasztani.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltató által feltöltött információ hitelességéért (szöveg, elérhetőségek, naptár stb.), vagy azért, hogy a Szolgáltató által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott, a Weboldalra feltöltött képek és videók, egyéb szellemi tulajdonok (szerzői művek, védjegyek stb.) átadására, felhasználására a Szolgáltató jogosult-e.

Az Üzemeltető nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelyek oka:

 • vis maior,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó hibája,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó Weboldalt megjelenítő informatikai eszközének meghibásodása vagy annak a Weboldal kezelésére történő alkalmatlansága,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó mobil eszközén lévő operációs rendszer, illetőleg a Szolgáltató vagy a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája,
 • a Weboldal rendeltetésellenes vagy egyébként a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző használata,
 • az Üzemeltető által bizonyíthatóan kiküldött (tájékoztató vagy egyéb célú) (rendszer)levelek Üzemeltető vagy Felhasználó levelezőrendszerébe történő meg nem érkezése.

Az Üzemeltető a fentieken felül a Weboldal pontosságáért, megbízhatóságáért, működéséért, teljességéért, adott célra vagy elvárásoknak való megfelelőségéért, alkalmasságáért és az ezek hiányából, a Weboldal használatából felmerülő és azokból eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért egyéb szavatosságot vagy más kötelezettséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy áramkimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a felek a Ptk. 6:152. §-ben foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy – a szándékosan, továbbá az emberi életben, testi épségben, egészségben okozott károk kivételével – az Üzemeltető a Weboldal használata kapcsán a Szolgáltatónak okozott esetleges károkért legfeljebb az egy éves Basic Csomag-szolgáltatási díj erejéig felel. A Felek megállapodnak továbbá, hogy az Üzemeltető felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így az a közvetett, előre nem látható, következményes károkra, valamint harmadik fél által szolgáltatott szoftverek használatával összefüggésben keletkező károkra nem terjed ki.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szerződés hatálya

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Szerződés a szolgáltatási díj megfizetésétől számított 1 (egy) év határozott időre szól.

A határozott idő lejáratát megelőzően harminc, illetve tizenöt nappal az Üzemeltető e-mailben értesíti a Szolgáltatót a Szerződés lejáratáról, és a meghosszabbítás módjáról.

A Szolgáltató a Szerződést az újabb éves szolgáltatási díj megfizetésével tudja meghosszabbítani.

8.2. A Szolgáltató fiókjának felfüggesztése

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést nem hosszabbítja meg a 7.1. pont szerint, az Üzemeltető a Szolgáltató fiókját felfüggeszti, és a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat – átmenetileg – eltávolítja a Weboldalról. 12 (tizenkét) hónap felfüggesztést követően az Üzemeltető a fiók adatait véglegesen törli.

8.3. A Szerződés azonnali hatályú felmondása

Amennyiben a Szolgáltató a 4. pontban meghatározott, a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző tevékenységét nem szünteti meg, vagy a tevékenység oly mértékben sérti a jelen ÁSZF-et, hogy az Üzemeltető a jogviszonyt nem kívánja fenntartani, az Üzemeltető jogosult a Szerződést azonnali hatállyal – a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben – felmondani. Ez esetben az Üzemeltető a Szerződés határozott idejéből hátralévő idővel arányos díjjal megegyező összegű kötbérre jogosult, melyből következően díjvisszafizetési kötelezettsége nincs.

8.4. A Szerződés rendes felmondása

A Szerződést az Üzemeltető a határozott idő alatt indokolás nélkül nem mondhatja fel.

A Szolgáltató a Szerződést bármikor megszüntetheti azáltal, hogy törli a felhasználói fiókját. Ez esetben az Üzemeltető a Szerződés határozott idejéből hátralévő idővel arányos díjjal megegyező összegű bánatpénzre jogosult, így a Szolgáltató nem jogosult a határozott időből hátralévő idővel arányos szolgáltatási díj visszakövetelésére.

8.5. Az Általános Szerződési feltételek módosítása

Az Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát egyoldalúan módosítani akként, hogy a Weboldalon közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket.

Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról az Üzemeltető a Szolgáltató részére e-mailen tájékoztatást küld.

8.6. Egyebek

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad.

Az Üzemeltető és a Szolgáltató közötti jogviszonyra Magyarország hatályos jogszabályai vonatkoznak, és esetleges jogvitáikban a magyar Polgári Perrendtartásban meghatározott, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi CLXXVI. törvény előírásai az irányadóak.

Budapest, 2020. 05. 07.