Habosbabos Esküvői Magazin > Esküvőtippek  > Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés
Házasságkötés

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

A romantikus eljegyzést követő csodálatos rózsaszín felhő és az esküvőszervezés mellett fontos beszélnünk a házasságkötés szándékának bejelentéséről, és a házasságkötés kapcsoán felmerülő legfontosabb tudnivalókról is. Az ügyintézés nem is olyan hosszú és bonyolult feladat, ha tudjátok, mit hol intézzetek, és mire lesz hozzá szükség.

Tudjátok, hogy mit jelent a házasság, a házasság érvénytelensége, és a várakozási idő? Tudjátok, hova fordulhattok e-mailben és telefonon a kérdéseitekkel, és hol jelenthetitek be a házasságkötésre irányuló szándékotokat? Máris mutatjuk!

Kategóriafüggetlen banner

Házasságkötés, várakozási idő, érvénytelenség

Kezdjük mindjárt néhány alapfogalommal, hiszen ezekkel nagyon fontos már az elején tisztában lenni. A házasság egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége. Magát a házasságkötést a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 nap utáni időpontra tűzheti ki az anyakönyvvezető, ezt az időt nevezzük várakozási időnek. Ez alól csak a jegyző adhat felmentést.

Házasságkötési szándékotokat bejelenthetitek az ország bármely anyakönyvvezetőjénél, de arra figyeljetek oda, hogy az az anyakönyvvezető lesz illetékes a házasságkötésetek anyakönyvezésében, aki előtt bejelentettétek a szándékotokat!

Mikor érvénytelen a házasságkötés?

Csak akkor, ha azt bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította.

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

A házasságkötés szándékának bejelentése

A házasságkötési szándékotokat csak személyesen, együtt tudjátok bejelenteni, erről pedig jegyzőkönyvet vesz majd fel az anyakönyvvezető. Közösen ki kell jelentenetek azt is, hogy tudomásotok szerint a házasságkötéseteknek nincs törvényes akadálya. Telefonos, elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségetek, mindent csak személyesen tudtok intézni, akkor is, ha külföldön éltek, és szeretnétek valakinek meghatalmazást adni, hogy intézkedjen helyettetek az ügyintézés során.

Az eljárás illetékmentes, de ha külső helyszínen szeretnétek tartani az esküvőtöket, azt előzetesen be kell jelentenetek és külön díja is lesz, számítsatok rá. Ugyanígy külön kell majd fizetni a teremhasználatért (+minden extra szolgáltatásért), és a munkaidőn túli közreműködésért is. Ezekről az összegekről minden település külön-külön rendelkezik.

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

Ha siket, nagyothalló vagy néma személyek szeretnének összeházasodni, akkor náluk szakképzett jelnyelvi tolmács is közreműködik a szertartás során.

Tudtátok?

A Magyarországon honos nemzetiségek nyelvén kizárólag akkor lehet házasságot kötni, ha az anyakönyvvezető, a tanúk, és a házasulandó pár is érti és beszéli az adott nyelvet!

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

Milyen adatokat kell megadni a házasságkötéshez?

A vőlegény/menyasszony

 • előző házassági neve,
 • születési családi és utóneve,

A vőlegény/menyasszony házasságkötést követően viselt neve nyilatkozata alapján

 • születési helye,
 • személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
 • előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
 • lakóhelye (pontos cím),
 • apja születési családi és utóneve,
 • anyja születési családi és utóneve,
 • állampolgársága,
 • előző állampolgársága(i),
 • előző lakóhelye(i) (ország).
 • születendő gyermek neve személyi igazolványa, lakcímigazolványa, a házasságkötés után milyen nevet kívánnak viselni, a vőlegény tud-e a menyasszonynak rendezetlen családi jogállású gyermekéről (ha igen, akkor ebben az eljárásban elismerheti)

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

Milyen iratok szükségesek a házasságkötéshez?

 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 • családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
 • házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
 • a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól,

Nagyon fontos!

A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatnotok.

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

Tudjátok, milyen nevet viselhettek házasságkötés után?

A házasság utáni névviselésre irányuló szabályokat a Családjogi törvény szabályozza, eszerint a feleség a következő féleképpen viselheti a nevét a házasságkötés után.

Mutatunk egy példát, legyen

a vőlegény neve Boldog János Károly

a menyasszony neve Vidám Sára Csilla

Csjt. 25. § (1)

 • kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy (Vidám Sára Csilla)
 • b) a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy (Boldog János Károlyné Vidám Sára Csilla)
 • c) a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy (Boldogné Vidám Sára Csilla)
 • d) a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét. (Boldog Sára Csilla)

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

(2) A férj a házasságkötés után

 1. a) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy (Boldog János Károly)
 2. b) a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét. (Vidám János Károly)

(3) A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. (Boldog-Vidám János Károly, Boldog-Vidám Sára Csilla, Vidám-Boldog Sára Csilla)

Fontos!

A törvény úgy rendelkezik, hogy a házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet!

Házasságkötés, házassági szándék bejelentése, és házassági névviselés

A házasságkötés után is van még lehetőség arra, hogy a neveteket módosítsátok, valamint a második keresztnevetek elhagyása is lehetséges. Kérdéseitekkel nyugodtan forduljatok az ország bármely kormányablakához, illetve az okmányirodák is segítséget nyújtanak.

Elérhetőségek:

Tel: 1818

E-mail: 1818@1818.hu

Külföldről: +36 (1) 550-1858

Kristinus

Ha bármilyen kérdés felmerül még bennetek a témával kapcsolatban, nyugodtan írhattok nekünk is, igyekszünk kideríteni rá a választ!

Forrás: kormanyablak.hu