A habosbabos.hu weboldalt üzemeltető Vesterra Bombe Kft. (2651 Rétság, Zrínyi Miklós utca 24-26., adószám: 27330410-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-011035), mint Üzemeltető, a jelen felhasználási feltételek szerint biztosítja a weboldal használatát, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatásait a weboldalra látogató és/vagy oda felhasználóként regisztráló személyek (Felhasználók) részére.

1. Fogalmak

 • Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a habosbabos.hu weboldalon házasodni tervező személyként („Pár”-ként) regisztrál. Felhasználónak minősül továbbá minden olyan természetes személy, aki a habosbabos.hu weboldalra regisztráció nélkül ellátogat.
 • Szolgáltató: minden olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 4. pontja szerinti vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó), aki az általa nyújtott, a házasságkötéshez kapcsolódó (vagy a habosbabos.hu weboldalon népszerűsített más) szolgáltatás habosbabos.hu weboldalon történő bemutatása és népszerűsítése céljából a habosbabos.hu weboldalon Szolgáltatóként szerepel.
 • Üzemeltető: a habosbabos.hu weboldalt üzemeltető, a jelen Felhasználási Feltételek fejlécében szereplő vállalkozás.
 • Weboldal: az Üzemeltető által működtetett habosbabos.hu weboldal.

2. A Weboldal használata

2.1. A Weboldal regisztráció nélküli használata

A weboldal regisztráció nélkül is látogatható és böngészhető, továbbá egyes funkciói regisztráció nélkül is igénybe vehetőek (3.1. pont)

2.2. A regisztráció feltételei

A Felhasználó jogosult a Weboldalra Felhasználóként regisztrálni annak érdekében, hogy a Weboldalnak a regisztrációval hozzáférhető funkcióit elérje (3.2. pont)

A Felhasználó a regisztrációt csak akkor tudja elvégezni, ha

 • elfogadja és tudomásul veszi a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el a benne foglaltakat, valamint
 • kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, és hozzájárul az Üzemeltető számára megadott személyes adatok kezeléséhez.

2.3. A regisztráció során közölt adatok, a felhasználói profil

A Felhasználó a regisztrációval az e-mail címét és felhasználónevét adja meg az Üzemeltető számára.

A Felhasználó a regisztrációt követően további adatokkal egészítheti ki profilját, valamint a Felhasználói fiókjához csatolhatja közösségi oldalakon szereplő profilját. A jelen pontban említett adatok megadása a regisztrációhoz nem kötelező.

A Felhasználó a Weboldal használatakor az e-mail címével vagy felhasználónevével tud a fiókjába belépni, jelszava megadása mellett.

A regisztráció során a Felhasználó hozzájárulhat, hogy az új tartalmakról és ajánlatokról az Üzemeltető hírlevélben értesíti. A hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező, és arról a Felhasználó bármikor leiratkozhat.

2.4. A regisztráció visszaigazolása, jelszó

Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolást küld, egyben megküldi a Felhasználónak az Üzemeltető által generált jelszavát. Az Üzemeltető javasolja e kezdeti jelszó módosítását, melyet a Felhasználó a későbbiekben is, bármikor jogosult módosítani. Ha a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor kérésére az Üzemeltető az e-mail címére küld egy üzenetet, amelynek a segítségével új jelszót állíthat be magának.

2.5. A Felhasználó fiókjának aktiválása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fiókját az Üzemeltető aktiválja, a visszaigazolást tartalmazó e-mailben található, a „megerősítem a regisztrációmat” linkre kattintást követő 24 (huszonnégy) órán belül.

A regisztrációért, a regisztrációt követően elérhető funkciók használatáért az Üzemeltetőnek díjat nem kell fizetni.

3. a weboldalon elérhető funkciók

3.1. Regisztráció nélkül elérhető funkciók

Az Üzemeltető biztosítja azt az online platformot, ahol a Felhasználók a Szolgáltatókat fellelhetik, a Szolgáltatókkal kapcsolatba léphetnek.

A Weboldalon regisztráció nélkül az alábbi funkciók érhetőek el:

 • böngészés a weboldal szabadon elérhető tartalmai között (bejegyzések, szolgáltatói profilok stb.)
 • összetett szűrő használata (szolgáltató nevére, szolgáltatói kategóriákra, szolgáltatási helyekre és dátumra való szűrés lehetősége).

3.2. Regisztrációt követően elérhető funkciók

A Weboldalon a következő funkciók érhetőek el a Felhasználóként történt sikeres regisztrációt követően.

A Felhasználó

 • feltölthet profilképet
 • megadhatja a tervezett esküvő időpontját
 • megadhatja az esküvő vendégszámát
 • az „Üzeneteim” chat-funkció használatával közvetlenül üzeneteket válthat a Szolgáltatókkal.

Az üzenetváltások során a Szolgáltatónak lehetősége van ajánlatot adni, a Felhasználóknak pedig lehetőségük van azt elfogadni vagy visszautasítani. Amennyiben egy ajánlat elfogadásra kerül, úgy a Felhasználó privát adatlapján az összeg automatikusan megjelenik a “Költségvetés” számlálóban.

 • a Naptár funkció használatával az esküvővel kapcsolatos tennivalókat ütemezhet be magának, amelyek bekerülnek a privát naptárjába is
 • szolgáltatókat tud keresni és kedvencek közé tenni
 • a Felhasználó és a Szolgáltató az Üzemeltetőn keresztül történt kapcsolatfelvétel után jogosultak egymást közvetlenül is felkeresni (telefonon, e-mailben).

4. A Felhasználókra vonatkozó szabályok

4.1. A Felhasználó adatlapja

A Felhasználó a fiókjának aktiválását követően tudja szerkeszteni az adatlapját.

A Felhasználó köteles a regisztráció, valamint a Szolgáltatókkal való kommunikáció során valós adatokat, információkat feltüntetni, közölni magáról.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa feltöltött képek, egyéb tartalmak nem képezik harmadik személyek oltalom alatt álló szellemi tulajdonát (pl. szerzői művek, védjegyek stb.), vagy amennyiben oltalom alatt állnak, úgy azok felhasználására a tulajdonostól felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy bármely, a Felhasználó által feltöltött tartalom harmadik személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sérti, a jogsértő tartalmat azonnal eltávolítja. Az Üzemeltető köteles erről az intézkedéséről a Felhasználót haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a Felhasználó ismét megszegi e kötelezettségét, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját törölni (7.1. pont).

4.2. A Szolgáltatóval való kapcsolat

A Felhasználó az “Üzeneteim” funkció használata során ajánlatot kérhet azoktól a Szolgáltatóktól, akikkel felvette a kapcsolatot. A Szolgáltatótól érkező ajánlatkérés nem kötelezi a Felhasználót a szolgáltatás megrendelésére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás tárgyában a szerződés közte és a Szolgáltató között közvetlenül jön létre, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyban az Üzemeltető semmilyen szerepet nem tölt be, nem minősül közvetítőnek vagy kezesnek.

Az Üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Szolgáltatóknak történő adatszolgáltatáskor legyenek körültekintőek, az Üzemeltető a Felhasználó Szolgáltatóval közölt személyes adataiért felelősséget nem vállal.

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató adatlapján – sértő megnyilvánulásoktól mentes – értékelést hagyni, melyre a Szolgáltató egy alkalommal választ adhat.

A Felhasználó jogosult az Üzemeltetőnek jelezni, ha a Szolgáltató sértő hangnemben kommunikál, súlyosan hanyag módon jár el, vagy a szolgáltatásának színvonala az általa hirdetettektől lényegesen elmarad.

4.3. A Felhasználó kommunikációja

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem teheti közzé, nem hozhatja nyilvánosságra a Szolgáltatóval folytatott kommunikáció tartalmát.

Amennyiben az Üzemeltető – akár maga, akár a Szolgáltató panasza alapján – észleli, hogy a Felhasználó Szolgáltatóval való kommunikációja jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy ha a Felhasználó a Weboldal vagy az Üzemeltető rossz hírét kelti vagy az Üzemeltető megítélése szerint a Felhasználó Weboldalon, vagy máshol közölt, de a Weboldallal kapcsolatos hangneme sértő, bántó, illetve uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani. Az Üzemeltető köteles erről az intézkedéséről a Felhasználót haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a Felhasználó ismét megszegi e kötelezettségét, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját törölni (7.1. pont).

5. Szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések

A Weboldalra, mint számítógépi programalkotásban megnyilvánuló szerzői műre vonatkozó valamennyi vagyoni szerzői jog jogosultja az Üzemeltető. Az Üzemeltető a jelen Felhasználási Feltételek szerint feljogosítja a Felhasználót a Weboldal használatára. A Felhasználó nem jogosult a Weboldalon átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni, kódjait visszafejteni.

A Weboldalon található tartalomra (leírás, kép, video, grafika, ábra stb.) vonatkozó valamennyi szerzői vagyoni jog jogosultja az Üzemeltető. E tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Weboldal címe és a habosbabos.hu grafikai megjelenítése védjegyoltalom alatt áll, annak használatára kizárólag az Üzemeltető jogosult.

Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés stb.) esetén az Üzemeltető jogosulttá válik a polgári jogi, valamint a büntetőjogi következmények érvényesítése iránt a megfelelő eljárások megindítására.

6. Adatkezelés

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által – akár a regisztráció alkalmával, akár a Weboldal használata során a későbbiekben bármely formában – megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban [https://habosbabos.hu/jogi-nyilatkozat] meghatározottak szerint kezeli.

A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy megismerte az Üzemeltető mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóját (amely időről időre változik), amelynek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető részére a regisztráció során vagy a felhasználói fiók kezelése során bármikor átadásra kerülő adatai a Weboldal szolgáltatásai céljából felhasználásra kerüljenek.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Üzemeltető a Felhasználók és Szolgáltatók tekintetében azonosítást nem végez, továbbá bármely, az Üzemeltetőnél kezdeményezett kapcsolatfelvétel során az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó által megadásra kerülő adatok és az Üzemeltető rendszereiben szereplő adatok egyezőségét vizsgálja.

7. Az Üzemeltető felelősségének korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások minőségével, költségével, a szolgáltatásai elérhetőségével és az esetlegesen felmerülő nézeteltérésekkel kapcsolatban, mindezekért a kizárólag a Szolgáltatók a felelősek.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználó teljesítéséért. A Szolgáltató nem jogosult az Üzemeltetőtől követelni a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatás ellenértékét. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét bármely, a Felhasználó által a Szolgáltatónak fizetendő összegért, különösen, de nem kizárólagosan díjért, kötbérért, előlegért, kártérítésért, bánatpénzért.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználó által a Szolgáltatók részére közvetlenül megadott személyes és egyéb adatok Szolgáltató általi kezeléséért.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által a Szolgáltatóval kapcsolatban tett értékelésért, vagy bármely más, a Szolgáltatót érintő kijelentésért, minősítésért. A Szolgáltató nem jogosult az Üzemeltetőtől a Felhasználó kommunikációja, értékelése, vagy bármely más megnyilvánulása miatt kártérítést vagy bármely más követelést támasztani.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Szolgáltató által feltöltött információ hitelességéért (szöveg, elérhetőségek, naptár stb.), vagy azért, hogy a Szolgáltató által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott, a Weboldalra feltöltött képek és videók, egyéb szellemi tulajdonok (szerzői művek, védjegyek stb.) átadására, felhasználására a Szolgáltató jogosult-e.

Az Üzemeltető nem felelős az olyan eseményekért, körülményekért, károkért és egyéb következményekért, amelyek oka:

 • vis maior,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó hibája,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó Weboldalt megjelenítő informatikai eszközének meghibásodása vagy annak a Weboldal kezelésére történő alkalmatlansága,
 • a Szolgáltató vagy a Felhasználó mobil eszközén lévő operációs rendszer, illetőleg a Szolgáltató vagy a Felhasználó által igénybe vett kommunikációs kapcsolat hibája,
 • a Weboldal rendeltetésellenes vagy egyébként a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző használata,
 • az Üzemeltető által bizonyíthatóan kiküldött (tájékoztató vagy egyéb célú) (rendszer)levelek Üzemeltető vagy Felhasználó levelezőrendszerébe történő meg nem érkezése.

Az Üzemeltető a fentieken felül a Weboldal pontosságáért, megbízhatóságáért, működéséért, teljességéért, adott célra vagy elvárásoknak való megfelelőségéért, alkalmasságáért és az ezek hiányából, a Weboldal használatából felmerülő és azokból eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért egyéb szavatosságot vagy más kötelezettséget nem vállal. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy áramkimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Felhasználó fiókjának törlése

A Felhasználó bármikor jogosult a fiókját törölni. Ebben az esetben a Felhasználó valamennyi adata törlésre kerül.

Amennyiben a Felhasználó a 4. pontban meghatározott, jogsértő tevékenységét nem szünteti meg, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó fiókját törölni.

8.2. A Felhasználási Feltételek módosítása

Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételek tartalmát egyoldalúan módosítani akként, hogy a Weboldalon közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket.

A Felhasználási Feltételek módosításáról az Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailen tájékoztatást küld.

8.3. Egyebek

A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát, a részleges érvénytelensége esetén a szerződés többi része változatlan formában fennmarad.

Az Üzemeltető tevékenységére Magyarország hatályos jogszabályai (elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi CLXXVI. törvény) előírásai az irányadóak.

Budapest, 2020. 05. 07.