Esküvői tanú, templomi szertartáson

Az egyházi esküvőnél nem szükséges, hogy a tanúk ahhoz a felekezethez tartozzanak, ahol a pár esküt szeretne tenni. Azonban a polgári szertartáshoz hasonlóan itt is fontos, hogy a tanú 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy legyen, aki személyazonosságát igazolni tudja. Az eskütétel kétségkívül a legmeghatóbb része a szertartásnak. A katolikus templomi esküvőn szokás, hogy a keresztet a tanú tartja, mikor a házasulandók esküt tesznek, kezüket a keresztre téve.