Házassági szerződés

Az egymással házasságot kötni kívánók és a házastársak köthetnek házassági vagyonjogi szerződést. Kötelező közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalni, különben a szerződés semmis. A házassági szerződések általában tartalmazzák, hogy milyen saját vagyontárgyai vannak a házastársaknak.